Архитектурни решения от бъдещето

Преди да можем да говорим за бъдещето, трябва да погледнем архитектурата такава, каквато е в момента. В Интернет пространството все повече се говори за екология, опазване на околната среда и в следващите няколко години архитектурата все повече ще се опитва да отговаря на тези изисквания. Ще ставаме свидетели на изграждането на комплекси, които са еко ориентирани – заобиколени от повече дървета с инсталации, които намаляват разхода на енергия и изразходват минимално ресурсите на планетата.

Енергоефективността е друг сериозен проблем, които вълнува не само широката общественост, но и строителния сектор. За това свидетелстват и последните две десетилетия и развитието на строителството през този период. Бяха направени драматични промени в технологиите на изграждане на сградите с цел увеличаване на ефективността на процесите. С всяка следваща година се внедряват нови и нови материали, които залагат на качеството и добрата топлоизолация. Но също така се набляга и на устойчивостта на цялата сграда и възможността ѝ да устои на природните условия и бедствия.

Фокусът бавно започна да се измества от правилното разпределение на пространството към цялостната инфраструктура. Тук става въпрос не само за отделната сграда, но и на взаимодействието ѝ с другите постройки около нея.

За това са свидетели последните две десетилетия на строителната индустрия. През тях бяха направени драматични промени, които проправиха път на новото строителство. Използват се все по-качествени материали, наблягащи на устойчивостта на сградата и възможността ѝ да устои на природните бедствия и промените през годините. Фокусът бавно започна да се измества от правилното разпределение на пространството на цялостната инфраструктура.

Можем да кажем, че архитектурата, такава каквато я познаваме днес вероятно в бъдеще ще изчезне. Ролята на архитектите ще бъде много по-голямо от това просто да усвоят едно пространство и да направят плана за сградата. В екипа им ще има специалисти по екология, които ще съдействат активно за осъществяването на проектите.