Многофамилна жилищна сграда в Центъра – гр.Варна

Година: 2021

Архитект: JAS – studio

Тип : Многофамилни сгради

Локация: в Центъра – гр.Варна