Административна сграда на ул.”Цариброд”, гр.Варна

Последната спирка на градския транспорт, едно от местата където автобусите започват и завършват своята дълга обиколка на града. Абстрактният еркерен елемент, оформен като лента, криволичеща по фасадата символизира обиколката на града.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Обществени сгради

Локация: ул.”Цариброд”, гр.Варна