Черно и червено - Интериорен дизайн Jas Studio

Описание

Със страст и динамика, като танго. Категоричност, която се вписва хармонично в земята и моделира средата. Естественост, екологичност, съвършенство и отношение към нова философия на обитаване.