Къща “Черно и червено”

Описание

Със страст и динамика, като танго. Категоричност, която се вписва хармонично в земята и моделира средата. Естественост, екологичност, съвършенство и отношение към нова философия на обитаване.