Шоурум на фирма „Орекс“, гр.Варна

Описание

Дългогодишен труд, семейна и фирмена марка, откриват себе си в самостоятелна единица.

Начинанието е мислено в перспектива и затова проекта (както и разрешението за строеж) са за два етапа.

Отново, стремежа да създаваме, да вървим напред и се развиваме.