Двуфамилна жилищна сграда в СО “Ален Мак”, гр.Варна

Описание

Двама братя, две семейства и земята на техните родители. Класическа приказка и мечта. Прекрасно е когато запазим духа на миналото и го претворим в настоящето.