Вилно селище с.Горица

Описание

Комплексът е съставен от шест броя, четири типа еднофамилни сгради с различна площ, разпределения и визия. Къщите имат ансамблово звучене и са решени в старинен български стил.