Обещаната земя – идеен проект, м.Дивдядово, гр.Шумен - Проект на сграда Jas Studio

Описание

Евангелска Петдесятна Църква

Копнеж и мечта една одухотворена общност да се разраства, да учи децата си и света на Добро.

Обещаната земя – идеен проект, м.Дивдядово, гр.Шумен
Моля оценете