Инж. Мартин Максимов

Инж. Мартин Максимов

Връзка с мен

Телефон: +359 878 810 650
Email: makc_eng@abv.bg

Инженер – конструктор с пълна проектантска правоспособност N02074 и удостоверение за технически контрол N1327.

Завършил УАСГ през 2003г., специалност Строителство на сгради и съоръжения.
Професионалния си опит е започнал като проектант на строителни конструкции.
От 2008 е собственик на фирма за проектиране на строителни конструкции, специализирана в стоманобенните и стоманените конструкции, както и в укрепване на дълбоки изкопи с шлицови стени, пилоти и берлински стени.
Членува в камарата на инжинерите в инвестиционното проектиране от 2005 г.
За 17 години опит е проектирал множество конструкции на жилищни сгради, офисни и административни сгради, еднофамилни къщи, съоръжения на пречиствателни станции, църкви, подпорни стени и габиони, укрепване на дълбоки изкопи с шлицови, пилотни и берлински стени (конзолни и анкерирани), пилотни фундирания на сгради и съоръжения.