Връзка с мен

Телефон: 0889 671 704
md_engineering@abv.bg

Skype: Milen Pulev

Инж. Милен Николов Пулев

Роден на 17.04.1978г. в гр. Варна
Образование: Висше – ТУ Варна 1997-2002г.
Професионална Квалификация: Магистър Електроинженер
Специалност: Електротехника
Електропроектант с ППП, член на КИИП
Професионална квалификация: Електропроектант от 2003г. на вътрешни и външни силнотокови и слаботокови инсталации. Проектирани над 200 обекта – жилищни, промишлени, офис сгради, детски градини, депа за сепариране и преработка на отпадъци, хотели, поликлиники, болници, банки, фотоволтаични централи, обществени сгради,театри, пристанище
Работил над 10 години като технически ръководител по част електрическа. Изпълнявал многобройни обекти – жилищни, обществени сгради, хотели, болници. Със значителен опит във всички етапи – от проектиране до въвеждане в експлоатация на обектите.

Свържете се с мен


    Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате с нашите Общи условия и Политика на поверителност