Връзка с мен

Телефон: 0887624313
vera_kk@abv.bg

Фамилно име: Ковачева
Бащино: Киркова
Собствено име: Вера
Дата на раждане: 27.07.1961 г.;
Националност: българка
Граждански статус: работеща
Образование: висше

Досегашен опит:

– Жилищна сграда на ул.”Добри Войников” № 15 – “Албатрос – Л” ООД – 1200м2, 1999г.

– Жилищна сграда в п-л І-1247, 2479-В, “Корелитстрой” ООД 10хил.м2, 1999г.

– Жилищна сграда на ул.”Черноризец Храбър” № 6 – “Кондор комерс” ООД – 1100м2, 1999г.

– Жилищна сграда на ул.”Цани Гинчев” № 17 – ЕТ“Дева – Валери Николов” – 1150м2, 2000г.

– В и К схеми към Частично изменение на ЗРП на к.к.”Св.Св.Константин и Елена” – 2000г.

– Жилищна сграда на бул.”Приморски” № 55 – “Анонс” ООД – 1300м2, 2000г.

– Жилищна сграда на ул.”Константин Фотинов” № 12 – “Кондор комерс” ООД – 1000м2, 2000г.

– Жилищна сграда на ул.”Опълченска” № 23 – “Кондор комерс” ООД – 4200м2, 2000г.

– Автосервиз и магазин на “Мерцедес – Бенц” – Варна, “Велмар моторс”ООД, 3100 м2, 2001г

– Водоснабдяване площадката на “Рока – България” АД – гр.Каспичан от собствен водоизточник Р-176х; 2004г.

– Пристройка на бизнес-хотел “Аквамарин” в к.к.”Слънчев ден”; 2500м2; 2004г.

– Жилищен комплекс „Възраждане” на „Оркид”

– „Каварна Хилс”

– „Каварна Гарден”

– „МОЛ Варна”- 2008г.

– КПС „Леспорт”- 2008г.

– Галерия за съвременно изкуство

– Гранд Мол -2009г.

– Сграда за обществено обслужване „Оркид Гардънс”- 2009г.

– Жилищна сграда на ул.”Народен юмрук”- “Кондор комерс” ООД – 2010г.

– Винарска изба в с.Игнатиево – 2010г.

– Смяна предназначението, реконструкция и покрив на сграда, находяща се на ул.”Проф.Н.Державин” във филиал на VІІІ СОУПЧЕ „А.Пушкин”, гр.Варна -2013г.

– Жилищна сграда с гаражи в УПИ XIV-631, кв.2, 24 м.р., гр Варна

– План за регулация и застрояване УПИ XXVIII- 468; УПИ XXIX- 507; УПИ XXXI- 681; УПИ XXXII- 688,9510- общ.обсл.; УПИ XXXV- 688,9510- инж.инфр., УПИ XXXIII- 3052; УПИ XXXIV-3051; УПИ XXX-508, кв.12, с.о. ”Акчелар”, гр.Варна и улична регулация от о.т. 581 до о.т. 582- 2013г.

– Специализирана Очна Болница в УПИ VII-16 „за болнично заведение” в кв. 3 по плана на жил. група западно от болн. к-с на ВМИ, гр. Варна- 2013г.

– КЪЩА ЗА ГОСТИ в имот 212001, землище гр.Елена

– Помпена станция в м.”Момчил” по КК на гр.Балчик за „Албена”АД

– Преустройство и промяна предназначение на част от партерен етаж на масивна административна сграда в магазин за хранителни стоки в УПИ

ІІІ-10, кв.251, м.”Центъра”, ул.”Лавеле” 20-22, гр.София

– Жилищна сграда в УПИ ХІV-1, кв.318, 9-ти м.р. гр.Варна-2013г.

– Жилищна сграда в УПИ ХІІ-4, кв.578, 14-ти м.р. ПИ 10135.1026.162 по КККР на р-н”Одесос”,гр.Варна, ул.”Петко Тодоров” № 40

Свържете се с мен


    Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате с нашите Общи условия и Политика на поверителност