Паметник – Символ на спасяването на българските евреи

Кубът – като символ на цивилизацията, съвременното общество, логиката, реализма, Човешкото начало

Разпадът на куба – разпад на човешкото, на обществото, на личността, на мисълта, болестно състояние на човечеството

В очертанията на световния „КУБ“, Холокоста е разпадащият се „КУБ“, опрял се в световната рамка и притиснал страните и. В разпада на Света, на Човешкото начало, един малък „КУБ“, една единствена светлина, напомня за изключителна постъпка на Българския народ – Спасяването на евреите в България е символ на последното останало от човешкото в един боледуващ свят, последната надежда за възстановяване на Световната Хармония, за връщане към Човешкото начало.

Холокостът е оставил света безмълвен. Минимализмът, като изразно средство в изкуството, се доближава най-много до същността, изразяваща тази “черна точка” в историята на човечеството.

Текстът, с който започва този мотив, ще присъства като барелеф на две перпендикулярни стени на “разпадащият се обем” – подравнен от ляво на български език и подравнен от дясно на иврит (обратният словоред позволява графично подчертаване на вертикалата на обема). Абстракността и минимализмът на идеята изисква присъствието на тълкувание.

Композицията ще бъде изградена от метал, с покритие наподобяващо структурата на видим бетон. Външната повърхност на “разпадащият се куб” е с по-гладка структура на материала (преди разпада формата е чиста, спокойна и съвършена), а стените на разпадащите се части, вътрешността на обемите, са с груба, неравна повърхност, като символ на насилие и на ерозия.

Материалът за “Малкия Куб” (център на композицията) е с медно покритие (благороден метал) и на всичките му стени като барелеф е издълбано числото “70” – 70 години от Спасяването на евреите в България. Този КУБ е символ на българския дух, хуманност, толерантност, на силата на Обществото и на последното останало от човешкото в един боледуващ свят, искрица за връщане към Човешкото Начало.

Симетрията на градоустройственото местоположение отредено за този паметник, изисква центриране по двете оси на симетрия на “Кубът рамка” – символ на Света.

Размерът, мащабът на композицията (кубът рамка е 2x2x2м) е избран, веднъж с оглед на отреденото пространство и най-вече спрямо човешкия ръст. Паметникът е интересен при обхождане от всички страни. Центърът на композицията, сърцевината, красотата на делото сторено от Българския народ може да бъде видяно от определени перспективни позиции, от други да бъде загатнато, а от трети да остане напълно скрито.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Конкурси