Трифамилна къща на Св.Никола

Година: 2022

Архитект: JAS – studio

Тип : Многофамилни сгради

Локация: Св.Никола