Жилищна сграда в СО Сотира – гр. Варна

Година: 2020

Архитект: JAS – studio

Тип : Еднофамилна къща

Локация: СО Сотира – гр. Варна