Връзка с мен

Телефон: 0887175652
dilianageo@abv.bg

Инж. Диляна Ангелова

Общо стаж по специалността 25 години./другите са по майчинство/

Проектирани обекти около 1500.

Участие в научни експедиции по Българското черноморско крайбрежие, конференции, семинари.

Следдипломна квалификация- Земна механика и фундиране, заздравяване на слаби земни почви.

Лицензиран експерт по екологични оценки на земната основа и ланшафта при извършване на строителни дейности.

Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Свържете се с мен


    Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате с нашите Общи условия и Политика на поверителност