Диляна Ангелова

Диляна Ангелова

Връзка с мен

Телефон: +359 887 175 652
Email: dilianageo@abv.bg

Инж. Диляна Ангелова
Общо стаж по специалността 25 години./другите са по майчинство/
Проектирани обекти около 1500.
Участие в научни експедиции по Българското черноморско крайбрежие, конференции, семинари.
Следдипломна квалификация- Земна механика и фундиране, заздравяване на слаби земни почви.
Лицензиран експерт по екологични оценки на земната основа и ланшафта при извършване на строителни дейности.
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.