Диляна Петрова Пулева

Диляна Петрова Пулева

Връзка с мен

Телефон: +359 898 891 334
Email: md_engineering@abv.bg

Родена на 25.04.1978г. в гр. Варна
Образование: Висше – ТУ Варна 1997-2002г.
Професионална Квалификация: Магистър Електроинженер
Специалност: Електротехника
Електропроектант с ППП, член на КИИП

Професионална квалификация: Електропроектант от 2003г. на вътрешни и външни силнотокови и слаботокови инсталации. Проектирани над 200 обекта – жилищни, промишлени, офис сгради, детски градини, депа за сепариране и преработка на отпадъци, хотели, поликлиники, болници, банки, фотоволтаични централи, обществени сгради,театри, рибарско пристанище