Гергана Крумова

Гергана Крумова

Връзка с мен

Телефон: +359 894 302 327
Email: gerikrumova@abv.bg

Документи от ПУП до Въвеждане в експлоатация!Парцели намиращи се в строителна забрана със задължително разрешение по чл.96,ал.2!
Гергана Василева Крумова родена на 20.05.1979 г.
Образование:
СРЕДНО :Строителен техникум 4 годишен специалност-строителство и архитектура-строителен техник
ВИСШЕ: ИУ-Варна специалност – икономика на строителство и
последна година във ВСУ “Черноризец Храбър” специалност -ССС-инж.конструктор