Инж. Николай Делчев

Инж. Николай Делчев

Връзка с мен 

Телефон: +359 888 240 797
Email: nikeaconsult@abv.bg

Инж. Николай Делчев завършва УАСГ през 1995г, специалност
„Строителен инженер по Водоснабдяване и Kанализация“.

Профисионалният си стаж започва в държавно дружество „ВиК- ЕООД“ , следва работа като технически ръководител по част ВиК в строителна фирма до 2003г.

От 1997г се занимава активно с проектиране по част ВиК.

С дългогодишен проектантски опит във всякакви сгради – жилищни, обществени и промишлени. Също така с богата практика в инфраструктурни ВиК мрежи и съоръжения.