Надежда Харизанова

Надежда Харизанова

Връзка с мен

Уебсайт: Проектиране озеленяване цени-Фирма за озеленяване Варна-Линеагарденс

Ландшафтен архитект Надежда Николаева Харизанова-Панталеева
Родена на 10 март 1968 год.
Образование: 1996 – 1992г. Лесотехнически Университет, гр.София
Професионална квалификация: Магистър, Ландшафтен архитект
Специалност: Ландшафтна архитектура