Росен Радев

Росен Радев

Връзка с мен 

Телефон: +359 897 860 948
Email: rosen3bg@yahoo.com

РОСЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ

Роден:23.02.1973 г.

Образование: Висше – Технически университет Варна

Електропроектант член на КИИП.

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

Квалификация: Магистър Инженер по електроника и комуникации

Професионален опит: Повече от 20 години опит като, Електропроектант на вътрешни и външни /силнотокови и слаботокови/ електроинсталации ниско напрежение, с проектирани над 100 обекта в това число жилищни, офисни, административни, търговски и промишлени сгради – Банки, Болници, Хотели, Летище Варна, Правителствени Институции, многоетажни сгради и къщи.

Значителен опит в организирането и ръководенето на всички етапи от изграждането на обекта, от идейна фаза до напълно завършване на електромонтажните работи и съответно заемани длъжности за дълъг период от време като:

– Изготвяне на количествено стойностни сметки;

– Технически ръководител;

– Супервайзор;

– Пускане в експлоатация;

– Поддръжка.