Захари Мандев

Захари Мандев

Връзка с мен

Телефон: +359 899 172 288 Email: zahari.mandev@gmail.com

Инж. Захари Мандев – конструктор с пълна проектанска правоспособност.

Завършил УАСГ – София през 1994г. специалност “Промишлено и гражданско строителство” с отличен успех и трета награда. Професионалния си опит е започнал в строителна фирма като проектант и отговорник по строителството. От 1995г. работи като проектант на свободна практика. Членува в “Камарата на инженерите в инвестиционното пректиране” и е един от делегатите учредители през 2003г. През 2004г. основава “Мандекс” ЕООД с предмет на дейност строително – конструктивно проектиране. През 20 годишната си практика е проектирал жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения.