Административна сграда с клиника, гр.Шумен

В близост до градското стъргало, сред стари сгради, желанието да блеснеш, да изпъкнеш, да покажеш че си ти, че имаш идеи.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Обществени сгради

Локация: гр.Шумен