Обещаната земя – идеен проект, м.Дивдядово, гр.Шумен

Евангелска Петдесятна Църква

Копнеж и мечта една одухотворена общност да се разраства, да учи децата си и света на Добро.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Конкурси