Символът на Танит – Memento mori.

Символът на Танит – Memento mori

Свързаната с Луната картагенска покровителка на женското плодородно начало е покрита с лунен сърп, обърнат надолу подобно на купол на еврейска синагога.
„Memento mori“ е известен латински израз, който може свободно да бъде преведен като „Помни, че си смъртен“.
„Помни че ще умреш“ или „Помни смъртта си“. С изразът се наименува и жанр артистични произведения, които се различават широко едно от друго, но имат една и съща цел — да напомнят на хората за тяхната собствена смъртност.

Представлява геометрична композиция образувана от триъгълник (пирамида) и диск, разделени от хоризонтална линия като преграда. Спорно е дискът дали е Слънчев или лунен. На един по-късен етап знакът напомня човешки женски силует. Често пирамидата се подава над земята подобно на всевиждащото око. Над композицията е изобразяван лунния сърп символизиращ лунните фази.

Знакът на Танит се свързва с женското начало, асоциира се с планетата Венера, и символизира плодородието още от Ханаанската митология.

В еврейството Жената носи паметта на Рода.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Конкурси