Вилно селище с.Горица

Комплексът е съставен от шест броя, четири типа еднофамилни сгради с различна площ, разпределения и визия. Къщите имат ансамблово звучене и са решени в старинен български стил.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Комплекс от жилищни сгради

Локация: с.Горица