Двуфамилна жилищна сграда в СО “Ален Мак”, гр.Варна

Двама братя, две семейства и земята на техните родители. Класическа приказка и мечта. Прекрасно е когато запазим духа на миналото и го претворим в настоящето.

Година: 2017

Архитект: JAS – studio

Тип : Многофамилни сгради

Локация: СО “Ален Мак”, гр.Варна